SG-Tagebuch

Schoulgaart – Tagebuch

Nei Folie fir d’Gewächshaus

Nei Folie fir d’Gewächshaus

Am Mee 2020 gouf d’Gewächshaus nei agekleed. Déi al Folie, déi op ville Plaze futti war, gouf duerch eng nei ersat. Hei d’Resultat:

Nei Hochbeeter

Nei Hochbeeter

Am Mäerz 2020 huet eis de CIGL d’Holz vun den Hochbeeter ausgewiesselt. Hei d’Resultat: